Algemene voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Barista Bandits van toepassing. De algemene voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.